امتحان نهایی

دانلود کاملترین مجموعه سوالات امتحان نهایی از دی ماه سال ۸۶ تا شهریور ۹۴ به تفکیک درس (کلیک کنید)

زیست
شیمی
ریاضی
فیزیک
دین و زندگی
ادبیات
زبان فارسی
عربی
انگلیسی

آخرین مطالب

زیست جانوری

 • تنظیم دمایی

  از سری ویدئوهای زیست شناسی BozemanScience دانلود با لینک مستقیم/ دانلود زیرنویس انگلیسی

 • حواس پنجگانه

  از سری ویدئوهای زیست شناسی BozemanScience دانلود با لینک مستقیم/ دانلود زیرنویس انگلیسی

 • دستگاه تنفس

  از سری ویدئوهای زیست شناسی BozemanScience دانلود با لینک مستقیم/ دانلود زیرنویس انگلیسی

 • دستگاه تولید مثل

  از سری ویدئوهای زیست شناسی BozemanScience دانلود با لینک مستقیم/ دانلود زیرنویس انگلیسی

 • عضلات

  از سری ویدئوهای زیست شناسی BozemanScience دانلود با لینک مستقیم/ دانلود زیرنویس انگلیسی

 • مولکول های زیستی

  از سری ویدئوهای زیست شناسی BozemanScience دانلود با لینک مستقیم/ دانلود زیرنویس انگلیسی

زیست گیاهی

ژنتیک

تکامل و اکولوژی

 • سر منشاء حیات

  از سری ویدئوهای زیست شناسی BozemanScience دانلود با لینک مستقیم/ دانلود زیرنویس انگلیسی

 • سلسله مراتب زندگی

  از سری ویدئوهای زیست شناسی BozemanScience دانلود با لینک مستقیم/ دانلود زیرنویس انگلیسی

 • Microevolution

  از سری ویدئوهای زیست شناسی BozemanScience دانلود با لینک مستقیم/ دانلود زیرنویس انگلیسی

 • انرژی های زیستی

  از سری ویدئوهای زیست شناسی BozemanScience دانلود با لینک مستقیم/ دانلود زیرنویس انگلیسی

باکتری

ویروس

 • ویروس ها از KHAN Academy

  چرخه لیزوژنی: گاهی ویروس پس از دخول به سلول پس ازطی مراحل اولیه و آزادشدنِ ژنوم یا اسیدنوکلئیک، به عوضِ تولید ژنوم...

 • ویروس ها از Bozeman Science

  ساختمان ویروسها محدود است به ژنوم و پوششی ار پروتئین به دور آن. درشماری از ویروسها لایه‌ای از لیپو پروئین و لیپوپلی...

آغازیان

 • یوکاریوت ها

  از سری ویدئوهای زیست شناسی BozemanScience دانلود با لینک مستقیم/ دانلود زیرنویس انگلیسی

 • آغازیان

  دانلود با لینک مستقیم دانلود زیر نویس انگلیسی

قارچ

 • قارچ ها از Bozeman Science

  اکثر قارچها به دو طریق جنسی و غیر جنسی تکثیر می‌یابند. در قارچهای تک یاخته‌ای ، تولید مثل غیر جنسی به روش تقسیم دوت...

 • قارچ ها از Crush Course

  قارچها دسته‌ای جداگانه از یوکاریوت‌ها را تشکیل می‌دهند و نه گیاه هستند و نه جانور. این دسته همگی دگرپرورده (هتروترو...

دیگر موضوعات

 • کنکوری ها بخوانند

  سلام سلام به شما که تا الان باقدرت زیست خوندین و احساس خفنیسم میکنین چند نکته در مورد مرور زیست شناسی در روزهای باق...

 • دامنه های سه گانه حیات

  از سری ویدئوهای زیست شناسی BozemanScience دانلود با لینک مستقیم/ دانلود زیرنویس انگلیسی